هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس سازندهای شهرستان سرایان
 2. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان هرسین
 3. جی آی اس سازندهای شهرستان شهرکرد
 4. جی آی اس سازندهای شهرستان فریدونشهر
 5. جی آی اس سازندهای شهرستان هریس
 6. جی آی اس سازندهای شهرستان تبریز
 7. جی آی اس سبزوار
 8. جی آی اس سازندهای شهرستان بابل
 9. جی آی اس سمنان
 10. جی آی اس سازندهای شهرستان ساوجبلاغ
 11. جی آی اس سپیدان
 12. جی آی اس سازندهای شهرستان ایلام
 13. جی آی اس سنندج
 14. جی آی اس سازندهای شهرستان شازند
 15. جی آی اس سازندهای شهرستان بیرجند
 16. جی آی اس سازندهای شهرستان ری
 17. جی آی اس سازندهای شهرستان سرباز
 18. جی آی اس سازندهای شهرستان نظرآباد
 19. جی آی اس سازندهای شهرستان ری
 20. جی آی اس سازندهای شهرستان کهنوج
 21. جی آی اس سازندهای شهرستان شیروان و چرداول
 22. جی آی اس سازندهای شهرستان ساوه
 23. جی آی اس سازندهای شهرستان قوچان
 24. جی آی اس سازندهای شهرستان خلیل آباد
 25. جی آی اس سازندهای شهرستان جاسک
 26. جی آی اس سازندهای شهرستان کوهدشت
 27. جی آی اس سازندهای شهرستان سقز
 28. جی آی اس سازندهای شهرستان حاجی آباد
 29. جی آی اس سازندهای شهرستان خلیل آباد
 30. جی آی اس سازندهای شهرستان بوشهر
 31. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان ورزقان
 32. جی آی اس سازندهای شهرستان مانه و سملقان
 33. جی آی اس سازندهای شهرستان زرین دشت
 34. جی آی اس سازندهای شهرستان بندر گز
 35. جی آی اس سازندهای شهرستان رامهرمز
 36. جی آی اس سازندهای شهرستان راور
 37. جی آی اس سازندهای شهرستان ابرکوه
 38. جی آی اس سازندهای شهرستان مهران
 39. جی آی اس سازندهای شهرستان ساوجبلاغ
 40. جی آی اس سازندهای شهرستان مشگین شهر
 41. جی آی اس سازندهای شهرستان گرمی
 42. جی آی اس سازندهای شهرستان نیر
 43. جی آی اس سازندهای شهرستان تالش
 44. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان ورامین
 45. جی آی اس سازندهای شهرستان قائنات
 46. جی آی اس سازندهای شهرستان آذر شهر
 47. جی آی اس سازندهای شهرستان کرج
 48. جی آی اس سازندهای شهرستان شوشتر
 49. جی آی اس سازندهای شهرستان کرج
 50. جی آی اس سازندهای شهرستان رضوانشهر
 51. جی آی اس سازندهای شهرستان خلخال
 52. جی آی اس سازندهای شهرستان شمیرانات
 53. جی آی اس سازندهای شهرستان جاجرم
 54. جی آی اس سیستان و بلوچستان
 55. جی آی اس سازندهای شهرستان کوهرنگ
 56. جی آی اس سقز
 57. جی آی اس سازندهای شهرستان ساوه
 58. جی آی اس سازندهای شهرستان بویراحمد
 59. جی آی اس سازندهای شهرستان کاشان
 60. جی آی اس سازندهای شهرستان ری
 61. جی آی اس سازندهای شهرستان شاهرود
 62. جی آی اس سازندهای شهرستان کازرون
 63. جی آی اس سازندهای شهرستان کنگان
 64. جی آی اس سازندهای شهرستان جاجرم
 65. جی آی اس سازندهای شهرستان شاهین دژ
 66. جی آی اس سازندهای شهرستان سلسله
 67. جی آی اس سازندهای شهرستان کاشان
 68. جی آی اس سازندهای شهرستان زابل
 69. جی آی اس سازندهای شهرستان چابهار
 70. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیک شهر
 71. جی آی اس سازندهای شهرستان گرمسار
 72. جی آی اس سازندهای شهرستان کوثر
 73. جی آی اس سازندهای شهرستان پارس آباد
 74. جی آی اس سازندهای شهرستان سروآباد
 75. جی آی اس سازندهای شهرستان سرباز
 76. جی آی اس سازندهای شهرستان شیروان
 77. جی آی اس سرایان
 78. جی آی اس سازندهای شهرستان هرسین
 79. جی آی اس سازندهای شهرستان اقلید
 80. جی آی اس سازندهای شهرستان زنجان
 81. جی آی اس سازندهای شهرستان مهران
 82. جی آی اس سازندهای شهرستان کرج
 83. جی آی اس سازندهای شهرستان شمیرانات
 84. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نظرآباد
 85. جی آی اس سازندهای شهرستان قائنات
 86. جی آی اس سازندهای شهرستان مهران
 87. جی آی اس سازندهای شهرستان هرسین
 88. جی آی اس سازندهای شهرستان کازرون
 89. جی آی اس سازندهای شهرستان راور
 90. جی آی اس سازندهای شهرستان نمین
 91. جی آی اس سازندهای شهرستان ورزقان
 92. جی آی اس سازندهای شهرستان گرمی
 93. جی آی اس سازندهای شهرستان بندر گز
 94. جی آی اس سازندهای شهرستان قائم شهر
 95. جی آی اس سازندهای شهرستان بیجار
 96. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیر
 97. جی آی اس شبستر
 98. جی آی اس سراوان
 99. جی آی اس سازندهای شهرستان ابرکوه
 100. جی آی اس سازندهای شهرستان رامسر